Hur ser nätdejtingen ut i Sverige 2017?

Statistiken ”Svenskarna och internet” är en årlig studio av svenska folkets internetvanor och givetvis tar de även upp nätdejting. Vi skrev förra året om studien och kan idag göra en uppföljning av hur det ser ut 2017.

Vanligare att nätdejta i stan än på landsbygden

I statistiken kan man se att det är vanligare att nätdejta om man bor i en stad jämfört med på landsbygden. 13% av de stadsboende har nätdejtat i år medan motsvarande siffra för de på landsbygden bara är 8%.
Av de totala internetanvändarna har 11% använt dejtingsajter eller appar under 2017 och 9% säger att de inte gjort i år – men tidigare. Går man ner i ålderskategorier kan man se att det är åldersgruppen 16-25 år som har överlägset flest användare med hela 31% som uppgett att de använt en dejtingsajt eller dejtingapp i år. Därefter följer åldersgruppen 26-35 år med 21% och 36-45 år med 10%.

Men hur gick det sen?

När man sammanställt statistiken har man också gjort följdfrågor av erfarenheten av dejtingsajterna. Den åldersgrupp som lyckades bäst med resultatet ”startade en relation” eller ”blev sambo/gift” är åldersgruppen 36-45 år där över en tredjedel (35%) faktiskt lyckades. I den lägsta åldersgruppen; 16-25 år hade man störst procent (48%) där det slutade med att man inte ”hittade någon”. I statistiken kan man utläsa att ju äldre man blir desto mer seriös blir nätdejtingen och desto större chans att man hittar någon att starta en relation tillsammans med.

De som bor hemma med förälder/föräldrar har enligt statistiken den sämsta förutsättningen att träffa någon, hela 57% uppger att de inte träffat någon och 32% träffade någon men det blev inget.

Nätdejting leder till giftermål/samboskap

En annan intressant datapunkt är att bland dem som uppgett att de tidigare har nätdejtat och som nu är gifta/sambo så var det hela 63% som upplevde att det var nätdejtingen som ledde till detta.

Källa: http://www.soi2017.se/